Kredyt kupiecki

Warunki

Kredyt kupiecki określany jest również jako kredyt handlowy, udzielany jest
przez sprzedawcę nabywcy w transakcjach między przedsiębiorstwami.

Charakteryzuje się odroczonym terminem zapłaty w stosunku do sprzedaży. Gdy interesant zapłaci wkrótce po sprzedaży, wówczas skorzysta z opustu. W przeciwnym wypadku, czyli w odroczonym terminie obowiązuje go pełna spłata.

Ogólne warunki uzyskania tzw. kredytu kupieckiego:

Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta, po przeanalizowaniu sytuacji finansowej wnioskodawcy; udzielany jest tylko zweryfikowanym Klientom, a jego wysokość zależy od oceny finansowej, rozmiarów współpracy handlowej oraz ewentualnego przedstawienia zabezpieczenia naszych należności.

Przed przyznaniem odpowiedniego poziomu kredytu prowadzona jest ocena w celu określenia poziomu ryzyka związanego ze sprzedażą do nowego Klienta, lub Klienta, z którym firma od dawna nie współpracowała, a także podjęcie decyzji
o poziomie kredytu kupieckiego. Konieczne jest ustalenie czy dany Klient będzie w stanie realizować w terminie zaciągnięte zobowiązania.

Każdy Klient zamierzający podjąć współpracę lub już współpracujący z Podlaskimi Zakładami Zbożowymi S.A. może wnioskować o przyznanie tzw. kredytu kupieckiego.

Do wydania takiej opinii niezbędne jest:

  • złożenie dokumentów rejestrowych takich jak wpis do działalności gospodarczej, NIP, REGON , KRS, w przypadku spółek
    z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest również dostarczenie oświadczenia zdolności do reprezentacji spółki przez Zarząd w świetle Art. 230 KSH./ Art. 230 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia
    o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
  • w odniesieniu do Klientów o stabilnej dobrej pozycji na rynku po otrzymaniu niezbędnych dokumentów (finansowych, rejestrowych, zabezpieczających)  umożliwiających pozytywną ocenę sytuacji finansowej i ryzyka kredytowego.
  • złożenie wniosku o przyznanie limitu i kredytu kupieckiego pobierz.
  • w odniesieniu do znaczących limitów oraz długich okresów odroczonego terminu płatności po zaproponowaniu dodatkowego zabezpieczenia np. weksel własny bez protestu, hipoteka, poręczenie, przewłaszczenie itp. oraz przyjęciu go
    przez Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. za adekwatnego do ponoszonego ryzyka.
Obserwuj nas