Informacja dla akcjonariuszy


Informacje dla akcjonariuszy Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A

27.08.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

30.07.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

03.05.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.