Informacja dla akcjonariuszy

Poznaj

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.

Informacje dla akcjonariuszy Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A.

2022

2021

2020

Obserwuj nas

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok. Porządek obrad:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 • Zamknięcie zgromadzenia.

 

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

 

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.